Hotline: 024 2200 9188
Menu

Thùng rác y tế bệnh viện

ICD WASTE TECHNOLOGY doanh nghiệp sản xuất, cung cấp Thùng rác y tế bệnh viện và các dụng cụ thu chứa rác thải: túi đựng rác y tế, hộp đựng vật sắc nhọn, xô đựng rác thải có đủ màu sắc và dán nhãn theo quy định của Bộ Y tế hiện hành

Call: 024 2200 9188 -