Menu

Thùng rác y tế bệnh viện

ICD WASTE TECHNOLOGY doanh nghiệp sản xuất, cung cấp Thùng rác y tế bệnh viện và các dụng cụ thu chứa rác thải: túi đựng rác y tế, hộp đựng vật sắc nhọn, xô đựng rác thải có đủ màu sắc và dán nhãn theo quy định của Bộ Y tế hiện hành

Call: 0935 482 688 - 088 818 4288